Глава #1: эпизод #1.

Kyouraku Shunsui, Hirako Shinji

Глава #1: эпизод #2.

Nelliel Tu Odershvank, Ise Nanao

Глава #1: эпизод #3.

Sarugaki Hiyori, Yadomaru Lisa